Oddelenia

Oddelenie tepelnej techniky a plynárenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach efektívneho využitia tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie, dopravy a distribúcie energetických médií. Letná 9

Oddelenie nekovových materiálov

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach moderných technológií pre komplexné využitie surovín, najmä magnezitu a serpentinitu. Zaoberá sa výrobou a aplikáciou progresívnych žiaruvzdorných keramických materiálov. Park Komenského 3

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach výroby koksu, aglomerátu, peliet, surového železa, ocele a ferozliatin. Rieši numerické a fyzikálne simulácie metalurgických procesov. Park Komenského 14

Príbeh ocele

Prezentačné video

Ako by svet vyzeral bez kovov