Ústav metalurgie

Ústav metalurgie je jedným z troch ústavov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Ústav metalurgie zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných predmetov v týchto oblastiach:

 • inžinierske základy vysokoteplotných procesov
 • technológie výroby a spracovania železa, ocele a neželezných kovov, zlievarenské technológie
 • technológie výroby nekovových anorganických materiálov pre hutníctvo a podporné odvetvia priemyslu
 • tepelná technika a hutnícka energetika so zameraním na palivá a iné zdroje energie, distribúciu a spaľovanie palív, výrobu tepla

Vedenie ústavu metalurgie

 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  Poverený vedením UMET
  +421 55 602 3169
  branislav.bulko@tuke.sk
 • doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
  Tajomník
  +421 55 602 3141
  peter.futas@tuke.sk
 • Ing. Peter Demeter, PhD.
  Vedúci Oddelenia hutníctva a zlievarenstva
  +421 55 602 3169
  peter.demeter@tuke.sk
 • Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
  Vedúci Oddelenia tepelnej techniky a plynárenstva
  +421 55 602 2417
  gustav.jablonsky@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Vedúci Oddelenia nekovových materiálov
  +421 55 602 2987
  gabriel.sucik@tuke.sk

Nájdete nás

Kontakt

 • Ústav metalurgie FMMR TUKE
 • Letná 9, Košice 042 00 Slovensko
 • umet.fmmr@tuke.sk
 • +421 917 325 929
 • http://umet.fmmr.tuke.sk

Oddelenia

Oddelenie tepelnej techniky a plynárenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach efektívneho využitia tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie, dopravy a distribúcie energetických médií. Letná 9

Oddelenie nekovových materiálov

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach moderných technológií pre komplexné využitie surovín, najmä magnezitu a serpentinitu. Zaoberá sa výrobou a aplikáciou progresívnych žiaruvzdorných keramických materiálov. Park Komenského 3

Oddelenie hutníctva a zlievarenstva

Oddelenie vykonáva výskumné aktivity v oblastiach výroby koksu, aglomerátu, peliet, surového železa, ocele a ferozliatin. Rieši numerické a fyzikálne simulácie metalurgických procesov. Park Komenského 14