Vedenie ústavu metalurgie

 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  Riaditeľ UMET
  +421 55 602 3151
  branislav.bulko@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Zástupca riaditeľa
  +421 55 602 2971
  gabriel.sucik@tuke.sk
 • doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
  Tajomník
  +421 55 602 3141
  peter.futas@tuke.sk
 • Renáta Ivánová
  Sekretariát
  +421 55 602 2751
  umet.hf@tuke.sk
 • Ing. Peter Demeter, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 3164
  peter.demeter@tuke.sk
 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
  Riaditeľ UMET
  +421 55 602 3151
  branislav.bulko@tuke.sk
 • prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2752
  alena.pribulova@tuke.sk
 • doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3155 / 3170
  robert.findorak@tuke.sk
 • doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3141
  peter.futas@tuke.sk
 • prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
  Profesor
  +421 55 602 3155
  jaroslav.legemza@tuke.sk
 • doc.Ing. Iveta Vasková, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3141
  iveta.vaskova@tuke.sk
 • Ing. Marianna Bartošová, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2755
  marianna.bartosova@tuke.sk
 • Ing. Martina Džupková, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2755
  martina.dzupkova@tuke.sk
 • Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2311
  martina.hrubovcakova@tuke.sk
 • Štefan Daňko
  Technik pre vzdelávacie činnosti
  +421 55 602 2814
  stefan.danko@tuke.sk
 • Ing. Gustáv Jablonský, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 2417
  gustav.jablonsky@tuke.sk
 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2425
  augustin.varga@tuke.sk
 • doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD.
  Docent
  +421 55 602 2407
  ladislav.lukac@tuke.sk
 • Ing. Róbert Dzurňák, PhD.
  Vedecko - výskumný pracovník
  +421 55 602 3228
  robert.dzurnak@tuke.sk
 • doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
  Vedúci oddelenia
  +421 55 602 2971
  gabriel.sucik@tuke.sk
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
  Profesor
  +421 55 602 2972
  pavel.raschman@tuke.sk
 • prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
  Profesorka
  +421 55 602 2900
  beatrice.plesingerova@tuke.sk
 • doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.
  Docent
  +421 55 602 3109
  alena.fedorockova@tuke.sk
 • doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
  Docent
  +421 55 602 2806
  pavol.vadasz@tuke.sk
 • Ing. Dana Ivánová, PhD.
  Odborný asistent
  +421 55 602 2986
  dana.ivanova@tuke.sk
 • Ing. Ľuboš Popovič, PhD.
  Vedecký pracovník
  +421 55 602 2971
  lubos.popovic@tuke.sk
 • Eva Pešková
  Laborant
  +421 55 602 2970
  eva.peskova@tuke.sk
 • Ing. Slavomír Hubatka
  Doktorand
  +421 55 602 3154
  slavomir.hubatka@tuke.sk
 • Ing. Petra Delimanová
  Doktorand
  +421 55 602 3164
  petra.delimanova@tuke.sk
 • Ing. Vladimir Šabik
  Doktorand
  +421 55 602 3154
  vladimir.sabik@tuke.sk
 • Ing. Dominika Kalaposová
  Doktorand
  +421 55 602 2560
  dominika.kalaposova@tuke.sk
 • Ing. Radka Bakajsová
  Doktorand
  +421 55 602 2970
  radka.bakajsova@tuke.sk
 • Ing. Lukáš Fogaraš
  Doktorand
  +421 55 602 3154
  lukas.fogaras@tuke.sk